Puirt à Beul – Sìleas|Tunes From a Mouth の歌詞英訳 スコットランド・ゲール語

sileas-puirt-a-beul

youtubelogo

 
Puirt à Beul
– Sìleas

Tha bann’ aig na caoraich uile
Tha bann’ aig na caoraich uile
Tha bann’ aig na caoraich uile
‘S galan aig a’ chaora chruim
Ubh oirr’ cho mór ri gamhain
Ubh oirr’ cho mór ri gamhain
Ubh oirr’ cho mór ri gamhain
‘S e cho sleamhain ris an im
x3

Sheatadh cailleach ruilleadh cailleach
Sheatadh cailleach ris a’ bhalg
Sheatadh cailleacg Uileam Bhuidhe
Ris a bhuidheann a bh’air falbh
x2

Ruilleadh cailleach nan cailleach
Ri cailleach bhaile nan cailleach
‘S gu seatadh a chailleach Hearach
Ris a chaillich a bh’air falbh
x2

Sheatadh cailleach ruilleadh cailleach
Sheatadh cailleach ris a’ bhalg
Sheatadh cailleach Uilleam Bhuidhe
Ris a bhuidheann a bh’air falbh
x2

Ruilleadh cailleach Iain Bhuidhe
Ris a chaillich a bh’aig Uilleam
‘S nuair thug Anna dhith an curachd
B’fheadar a dh’Iain Curraidh falbh
x2

Sheatadh cailleach ruilleadh cailleach
Sheatadh cailleach ris a’ bhalg
Sheatadh cailleach Uilleam Bhuidhe
Ris a bhuidheann a bh’air falbh
x2

Thoir a nall Ailean thugam,
Ailean thugam, Ailean thugam
Thoir a nall Ailean thugam
S’eatadh e’n t-urlar
x2

Cha teid Fionnlagh a dh’Eige
Ged nach pòsda e feasda
Cha teid Fionnladh a dh’Eige
Dh’Eige cha teid Fionnlagh
x2

Thoir a nall Ailean thugam
Ailean thugam, Ailean thugam
Thoir a nall Ailean thugam
Seatadh e’n t-urlar
x2

Ceann ruadh air a nighean
Buidhe ruadh air a nighean
Ceann ruadh air a nighean
Mar a bh’air a màthair
x2

Thoir a nall Ailean thugam
Ailean thugam, Ailean thugam
Thoir a nall Ailean thugam
Seatadh e’n t-urlar
x2

 
Tunes From a Mouth
– Sìleas

All the sheep have milk
All the sheep have milk
All the sheep have milk
And the one with the crooked horn has a gallon
She has an udder as big as a milk cow’s
She has an udder as big as a milk cow’s
She has an udder as big as a milk cow’s
And it’s as slippery as butter
x3

The old woman would set, the old woman would reel
The old woman would set to the bag
Yellow-haired William’s old woman would set
To the company that had gone
x2

The old woman of the old women would reel
To the old woman of the town of old women
And the old woman of Harris would set
To the old woman who had gone
x2

The old woman would set, the old woman would reel
The old woman would set to the bag
Yellow-haired William’s old woman would set
To the company that had gone
x2

Yellow-haired John’s old woman would reel
To William’s old woman
And when Anna took off her mutch
John Curry had to go away
x2

The old woman would set, the old woman would reel
The old woman would set to the bag
Yellow-haired William’s old woman would set
To the company that had gone
x2

Bring Allan over to me
To me, to me
Bring Allan over to me
He would set the floor
x2

Finlay won’t go to Eigg
Although he’s not married yet
Finlay won’t go to Eigg
To Eigg Finlay won’t go
x2

Bring Allan over to me
To me, to me
Bring Allan over to me
He would set the floor
x2

The girl has red hair
The girl has yellow-red hair
The girl has red hair
Just like her mother
x2

Bring Allan over to me
To me, to me
Bring Allan over to me
He would set the floor
x2

この曲も好きかも?

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。